Nieuwsbrief 32 - Juli 2014
Broker in Beeld

Ad Poot, Additional Risk-Insurance

Goed verzekeringsadvies begint altijd met een gedegen risico-analyse. Dat is de stellige overtuiging van Ad Poot, oprichter en mede-eigenaar van Additional Risk-Insurance. Het is dus geen wonder dat Additional en Hiscox elkaar als businesspartners hebben gevonden.

Als jurist met de specialisaties vervoersrecht en internationaal bedrijfsrecht kwam Poot door een internationale stage in Hong Kong in 'het vak' terecht. Hij werkte onder andere bij Aon en Unirobe Meeùs Groep en zette onder meer samen met zijn huidige compagnon Eelco van Bolhuis voor IAK Verzekeringen een beurstak op. Eind 2010 besloot hij voor zichzelf te beginnen.

Zien wat de klant niet ziet

"We wilden ons van meet af aan op de zakelijke markt richten en dachten dat we een goede kans zouden maken", blikt Poot terug. "Dat bleek terecht. Onze basis - kennis en kunde - is goed en we blaken van enthousiasme. Dat zijn prima kwaliteiten als je zaken wilt doen met ondernemers!"

Risico-analyse staat aan de basis van de werkwijze van Additional. "Door die genoemde kennis en ervaring zien wij wat de ondernemer niet ziet. Wij richten ons altijd eerst op de praktijk van het bedrijf en de processen, scannen de risico's of voeren een audit uit. Pas daarna praten we over verzekeringsoplossingen. Feitelijk is de polis het sluitstuk van onze aanpak."

Rode lijn

Aansprakelijkheid is bijvoorbeeld zo'n risico. Poot: "Zoals alle risico's moet je ook het aansprakelijkheidsrisico afwegen, evenals de dekking ervan. Wat ben je bereid om zelf te dragen en is dat reëel? Keer op keer is de vraag dus hoever je wilt gaan."

Ook leveringsvoorwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. "In de praktijk blijkt vaak dat die niet juist van toepassing zijn verklaard of dat de wederpartij haar voorwaarden laat gelden. Wij geven in zo'n situatie weer welke consequenties dat heeft. En zo schuif je dus al van risico-analyse naar contractmanagement. De rode lijn is altijd meedenken, adviseren en ontzorgen."

Huisarts, specialist en apotheek

Daarmee is Additional een generalist op het gebied van risico-analyse. "Of misschien beter nog: de huisarts. Wij verwijzen onze 'patiënten' desgewenst door naar een specialist, bijvoorbeeld een advocaat, maar kunnen ze ook adviseren een 'medicijn' (verzekering) te halen bij de 'apotheek' (verzekeringsmaatschappij)."

In dat proces is Hiscox een fijne partner, vindt Poot. "De werkwijze van Hiscox lijkt veel op de onze. De mensen zijn zeer benaderbaar, denken pro-actief met ons mee en de organisatie heeft korte lijnen. Je doet dus direct zaken. Daarbij biedt Hiscox uitstekende producten aan die zowel bij onze klanten als onze bedrijfsvoering passen."

Verzekeren is…

Tot slot: wat betekent verzekeren voor Ad Poot? "Verzekeren is die zekerheid bieden die iemand voor ogen heeft. Dat is dus heel persoonlijk. Toch blijkt dat er vaak een groot verschil is tussen de perceptie van klanten en hoe risico's daadwerkelijk zijn afgedekt. Denk bijvoorbeeld aan het nog altijd bestaande misverstand dat beroepsaansprakelijkheid onder een gewone aansprakelijkheidsverzekering bedrijven valt. Daarom is een van onze openingsvragen altijd: 'Hoe denkt u verzekerd te zijn?' En meestal is dat het begin van een mooie relatie!"