Nieuwsbrief 32 - Juli 2014
MarktTrends

Kort nieuws uit de branche

Nieuwe bewoners te positief over inbraakrisico

Mensen die net in een andere wijk zijn gaan wonen, schatten het inbraakrisico veel lager in dan mensen die er al langer wonen. Dat blijkt uit onderzoek van de economen Martin Salm en Ben Vollaard van de Tilburg University. Het verschil in risico-inschatting is direct na de verhuizing zo'n 30% en wordt veroorzaakt door het beperkte beeld dat de nieuwe bewoners van de criminaliteit in de wijk hebben. Het duurt ongeveer tien jaar voordat het verschil in risicoperceptie verdwijnt. Meer uit het onderzoek leest u hier.

 

Helft zzp'ers wil verplichte zakelijke verzekeringen

Volgens onderzoek van kennisbemiddelaar HeadFirst willen veel zzp'ers dat bepaalde zakelijke verzekeringen verplicht worden gesteld. Met name de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden genoemd door de respondenten. Het onderzoek is gedaan onder 20.000 hoogopgeleide zelfstandig professionals, waaronder veel managers, consultants, analisten en technische IT'ers. Hier leest u meer uitkomsten.