Nieuwsbrief 36 - September 2015
Goeroezemoes

Regeren is doen!

Regeren is vooruitzien. Wist u dat dit gezegde slechts ten dele waar is? Een vooruitziende blik alleen is niet genoeg om straks controle te hebben. U moet ook iets dóen met die inzichten. Helaas ontbreekt het daar vaak aan. Dat is zelden kwade wil, maar hangt samen met hoe wij mensen denken en handelen. 

Vooruitkijken zonder actie te ondernemen heeft twee belangrijke oorzaken. Allereerst is dat gebrek aan planning en prioritering. In de waan van de dag lijkt alles wat morgen klaar moet zijn belangrijker dan wat over een maand of een jaar gewenst of vereist is. Zelfs als het om ingrijpende zaken gaat. 

De tweede oorzaak is dat we van nature de neiging hebben om alles waar we tegen opzien voor ons uit te schuiven. Daardoor hoeven we die lastige knoop nu nog niet door te hakken of die confrontatie nu nog niet aan te gaan. Want wie weet, lost het probleem zich vanzelf wel op!

Problemen verdwijnen niet vanzelf

Ik heb slecht nieuws. De meeste problemen verdwijnen niet vanzelf, ze worden alleen maar groter. En door ze voor u uit te schuiven, werkt u daar zelf aan mee. Want als u eerder was begonnen met het implementeren van dat nieuwe systeem, had u de aangepaste processen wel tijdig in uw organisatie kunnen verankeren. 

En als u die slecht functionerende collega allang had verteld wat u van zijn werk vindt, zou hij zich misschien hebben aangepast. Maar nu niemand hem ooit heeft gecorrigeerd, weet hij niet beter of hij zit op het goede spoor. Lastig hoor, om hem dan over een paar maanden uit te leggen dat hij het al een jaar niet goed doet in uw ogen.

Falen hoort erbij

Door wel tijdig actie te ondernemen, beperkt u dus ook de impact van confrontaties. Daardoor is de kans kleiner dat ze ontaarden in conflicten. En iemand de waarheid zeggen hoeft helemaal niet negatief uit te pakken. Zolang u maar helder, duidelijk en eerlijk bent. 

"Je moet de jeugd de ontwikkeling van weerbaarheid gunnen", zei een bevriende klinisch psycholoog onlangs tegen me. "Want alleen door te vallen en weer op te staan leren ze dat falen erbij hoort en dat je altijd opnieuw kunt beginnen." Ik zou dat breder willen trekken en 'de jeugd' willen vervangen door 'iedereen, ongeacht zijn leeftijd, opleiding, niveau of status'.

Het sluit aan bij een uitspraak van Damiaan Denys, hoogleraar psychiatrie en filosoof, tijdens het recente seizoen van Zomergasten: "‘Lijden hoort bij het menselijk leven. Ik kan me niet voorstellen dat je productief en creatief kunt zijn zonder te lijden." Wat Denys bedoelt, is dat je pas kunt genieten van het prettige als je ook het onprettige kent. Niets bestaat immers zonder zijn tegengestelde…

Twee tips voor uw dagelijkse praktijk

Maar laat ik nu niet de filosoof gaan uithangen, de rol van organisatieadviseur past mij veel beter! Ik geef u twee handige tips, die u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken. De ene heeft te maken met wel of niet confronteren, de tweede met de juiste dingen op het juiste moment doen.

Tip 1. Wanneer moet u een confrontatie nu wel en niet aangaan? Dat hangt af van het belang van de kwestie en het belang dat u hecht aan uw relatie met degene met wie het conflict speelt. Zijn ze allebei laag, dan is een confrontatie de inspanning niet waard. Is het belang laag maar vindt u het behoud van de relatie wel belangrijk? Dan zult u zich moeten aanpassen. Vechten doet u als het juist andersom is en het belang voor de relatie gaat. En gaat het om iets belangrijks, maar wilt u de relatie niet schaden, dan zult u moeten onderhandelen of samenwerken.

Tip 2. Zet elke week al uw taken, ook die voor de toekomst, op een rij. Waardeer ze vervolgens op twee criteria: belang en urgentie. Zitten er taken bij die niet belangrijk zijn en ook niet urgent? Mooi, die kunt u alvast wegstrepen. Ze komen vanzelf weer bovendrijven als ze wel urgent of belangrijk worden. Anders is dat met de taken die wel urgent, maar niet belangrijk zijn. U zit daar niet op te wachten, dus kunt u ze maar het beste delegeren. Dat geeft u de tijd om alles wat urgent én belangrijk is zelf op te pakken. Resten nog de taken die weliswaar niet morgen klaar hoeven te zijn, maar die wel belangrijk zijn. U raadt het al: die moet u dus plannen. Want regeren is niet alleen vooruitzien, regeren is vooral doen!

Thijs Otto van Es, consultant en managing partner bij House of Performance