Nieuwsbrief 37 - December 2015

Beste relatie,

Met veel genoegen kan ik u meedelen dat het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en Hiscox op dinsdag 24 november een partnerschap zijn aangegaan. Op PAN Amsterdam is de samenwerkingsovereenkomst met de titel 'Partners in Kennis' ondertekend. In deze editie van Hiscox InsightOut vertelt RKD-directeur Chris Stolwijk er meer over.

In het laatste artikel in de serie over Cyber- en DataRisks staan we uitgebreid stil bij de Meldplicht datalekken, een uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens, die per 1 januari 2016 ingaat. De nieuwe regels zijn streng, de boetes hoog. Yasin Chalabi vertelt wat er verandert en hoe u risico's kunt minimaliseren. 

Ik wens u veel leesplezier.

RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en Hiscox 'Partners in Kennis'

Volgens directeur Chris Stolwijk van het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is de samenwerking tussen zijn instituut en Hiscox uniek voor het Nederlandse kunstdomein. 

Lees verder >>

'Bewerkersovereenkomsten vaak niet meldplichtproof'

Yasin Chalabi staat stil bij de risico's die voortvloeien uit de nieuwe Meldplicht datalekken, die vanaf 1 januari 2016 geldt.

Lees verder >>

Goeroezemoes - Toegevoegde waarde zichtbaar maken

Thijs Otto van Es geeft tips die u direct in de praktijk kunt toepassen.

Lees verder >>

Claims - De IJzelclaim

Hoe verraderlijke ijzel ook op het eigen erf tot forse schade kan leiden.

Lees verder >>

Prijsvraag – Win een rondvaart tijdens het Amsterdam Light Festival

Doe mee en maak deze keer kans op een rondvaart tijdens het Amsterdam Light Festival!

Lees verder >>

Betalen in termijnen

Vanaf 2016 biedt Hiscox de mogelijkheid om verzekeringspremies in termijnen te betalen.

Lees verder >>

MarktTrends

Veel records op internationale kunstmarkt

Wereld te winnen voor Cyber- en DataRisks

Lees verder >>