Nieuwsbrief 38 - Maart 2016
SideKick: Steven Ras van adviesbureau ICTRecht:

'Gratis juridisch advies voor zakelijke relaties van Hiscox'

Al jaren specialiseert adviesbureau ICTRecht zich in  – u raadt het al – dienstverlening op het snijvlak van ICT-vraagstukken en juridische zaken. Een samenwerking met Hiscox als specialist op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en Cyber en Data Risks lag dus voor de hand. "Maar Hiscox sluit niet alleen in praktische zin goed aan bij ons bedrijf, ook persoonlijk is er een goede klik", vertelt Steven Ras, partner bij ICTRecht.

ICTRecht levert deskundig en praktisch juridisch advies over ICT. "Onze adviezen zijn begrijpelijk en geven niet alleen blijk van juridische, maar ook van technische kennis", legt Steven Ras uit. "Dat is niet per se vanzelfsprekend, omdat ICT-recht en internetrecht nieuwe en vaak complexe rechtsgebieden zijn. Veel ondernemers zijn nog niet goed genoeg op de hoogte van de juridische aspecten van hun dienstverlening. Zo kent lang niet iedere ICT-professional alle verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals het melden van een datalek.

Bewerkersovereenkomst en algemene voorwaarden

Dat geldt al evenzeer voor het belang van bijvoorbeeld de bewerkersovereenkomst. "Daarin staan de afspraken die een bedrijf maakt met een externe partij die persoonsgegevens voor het bedrijf verwerkt, zoals bijvoorbeeld een clouddienstverlener, een hostingbedrijf of een marketingbureau. Dat kan risico's met zich meebrengen, zeker nu de wet- en regelgeving steeds strenger wordt en boetes kunnen oplopen tot honderdduizenden euro's."

Maar ook de algemene voorwaarden van een bedrijf sluiten lang niet altijd aan op  – voorwaarden van – de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. "Niet zelden spreken ze elkaar zelfs tegen. In zo'n situatie denkt de ondernemer dat hij het goed heeft geregeld, maar kan hij bij een conflict bedrogen uitkomen."

Twee juridische pakketten

"Met Hiscox zijn we daarom op zoek gegaan naar een oplossing om deze risico's te verkleinen. Samen hebben we twee juridische pakketten ontwikkeld die gratis worden aangeboden aan zakelijke verzekeringsnemers van Hiscox. Het ene pakket bestaat uit juridisch advies inzake Cyber & Data Risks, waarvoor ICTRecht een scan van de bewerkersovereenkomst verzorgt. Is zo'n overeenkomst er nog niet, dan stellen wij er één op voor de relatie van Hiscox."

Het tweede pakket richt zich op Hiscox-relaties met een beroepsaansprakelijkheidverzekering. "Voor hen verzorgt ICTRecht een uitgebreide scan van de algemene voorwaarden met de nadruk op aansprakelijkheidsclausules, garanties, vrijwaringen en het proces van terhandstelling. Aansluitend doet ICTRecht een intake om de bevindingen en eventuele risico's te bespreken."

Voor wie?

Alle klanten van Hiscox die een Cyber & Data Risks by Hiscox hebben afgesloten – dus ook relaties met een Pre Priced Proposal – kunnen gebruik maken van de gratis scan van de bewerkersovereenkomst. De uitgebreide scan van de algemene voorwaarden wordt exclusief aangeboden aan relaties van Hiscox die hun beroepsaansprakelijkheid hebben verzekerd door middel van een maatwerkoplossing.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze nieuwe, gratis services? Neem dan contact op met Yasin Chalabi , telefoon: 020 - 517 07 32, e-mail: yasin.chalabi@hiscox.com