Nieuwsbrief 39 - Juni 2016

Portefeuille Cyber & Data Risks by Hiscox groeit explosief

De belangstelling voor Cyber & Data Risks by Hiscox is in het eerste kwartaal geëxplodeerd. "In de eerste drie maanden van dit jaar heeft Hiscox meer polissen afgesloten dan in de vier jaar ervoor", vertelt Yasin Chalabi, Manager Professional Insurance & Cyber and Data Risk van Hiscox. "En hoewel we weten dat we een goed product aanbieden, overtreft dit toch al onze verwachtingen."

Met de prachtige cijfers is 80% van het jaartarget al meteen in het eerste kwartaal gerealiseerd. Volgens Yasin is het succes te verklaren door een samenspel van factoren, die begin 2016 bij elkaar kwamen. "Allereerst heeft Hiscox in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het product. Daarnaast hebben we er veel aan gedaan om bewustzijn te creëren voor de cyber- en datarisico's die bedrijven lopen. Door workshops en seminars te organiseren, als sparringpartner voor bedrijven en instanties te fungeren en kennis te vergaren en te delen."

Kwaliteit en service

De kwaliteit van het product speelt uiteraard een belangrijke rol bij de populariteit ervan. "Eind 2015 zijn de dekkingen verder uitgebreid en de polisvoorwaarden verbeterd én vereenvoudigd", aldus Yasin. "Daarnaast kunnen onze klanten gebruik maken van gratis services, zoals een Security Quick Scan en een juridische check van de bewerkersovereenkomst. Dat zijn natuurlijk mooie aanvullingen, die Cyber & Data Risks by Hiscox meerwaarde geven."

Hoge boetes

Ook het momentum speelt een rol. "Vanaf dit jaar gelden er veel strengere regels voor het melden van datalekken en kunnen de boetes oplopen tot honderdduizenden euro's. Veel ondernemers die de beslissing hebben uitgesteld, willen nu niet langer zelf de risico's lopen. Dat, in combinatie met alle eerder genoemde argumenten, maakt dat wij dit jaar een vliegende start hebben kunnen maken met Cyber & Data Risks by Hiscox."

Veel potentieel

Toch is er nog een wereld te winnen, vindt Yasin. "Ik weet dat de meeste bedrijven die cyberrisico's lopen zich hiervoor nog niet hebben verzekerd. Ik schat in dat tenminste 75% van de  doelgroep zich nog niet heeft verzekerd, Omdat het om relatief nieuwe bedreigingen gaat, duurt het even voordat ondernemers de risico's inzien en kunnen beoordelen. Daar ligt dus zowel voor onze adviseurs als voor ons nog veel potentieel."