Nieuwsbrief 40 - September 2016
Claims

De lookalike-claim

Om nieuwe eerstejaars te laten zien hoe leuk studeren in hun stad is, besluit de programmacommissie van de introductieweek van een grote universiteit om een promotiefilmpje te laten maken. De hoofdrol in de bij tijd en wijle hilarische rolprent wordt gespeeld door een acteur, wiens trekken erg lijken op één van de groten uit de film- en toneelwereld. Het feit dat in het filmpje wordt verwezen naar een serie waarin hij een rol speelde, versterkt dit beeld nog eens.

Alles gaat goed, totdat de beroemde acteur lucht krijgt van de productie. Hij is boos, klaagt de universiteit aan wegens het schenden van portretrecht en eist een schadevergoeding van € 60.000. Geschrokken wendt de onderwijsinstelling zich tot onze verzekerde, het bureau dat het filmpje heeft gemaakt. De producenten nemen vervolgens contact op met Hiscox.

De schade:

€ 0,-

De bijzonderheden

Direct na de melding schakelt Hiscox een advocaat in die zich heeft gespecialiseerd in portret- en auteursrecht. Die zoekt en vindt relevante jurisprudentie, waarmee hij aantoont dat er geen sprake is van een lookalike van de beroemde acteur. Daarnaast beargumenteert hij met succes dat de verwijzingen naar de serie waarin de acteur speelde slechts een humoristische knipoog zijn, wat is toegestaan binnen de wet.