Nieuwsbrief 41 - December 2016

MarktTrends

Verloren gewaande Alma-Tadema te zien in Leeuwarden

Een verloren gewaand werk van schilder Lourens Alma-Tadema is opgedoken in het Britse tv-programma Antiques Roadshow. Het werk toont etser Leopold Löwenstam, een goede vriend van Alma-Tadema, die één van zijn werken reproduceert. Het werk is momenteel in Leeuwarden te zien; het Fries museum stond namelijk op het punt een expositie over Alma-Tadema te openen toen het nieuws bekend werd. De eigenaren van het pas ontdekte werk waren zo sportief om het direct in bruikleen te geven.

 

‘Cyberverzekering is kans in de markt’

Hoewel cyberverzekeringen nu nog slechts mondjesmaat worden afgesloten, vormen ze een goede kans voor de Nederlandse verzekeringsmarkt. Dat stelt directeur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars in vakblad VVP. Volgens De Boer blijkt dit onder meer uit het verschil tussen de premieomzet in de VS en Nederland. Waar deze in ons land nu nog slechts € 10 miljoen bedraagt voor cyberverzekeringen, is dat in de VS maar liefst € 2 miljard. Het Verbond onderzoekt nu hoe het de cybermarkt in 2017 een stimulans kan geven.